My Profile

Profile Avatar
ChristenWall
4271 Snyder Avenue
Charlotte, NC 28202
United States
704-659-6330 http://www.silkscreenbkk.com/blog/the-best-online-screen-t-shirts-shop/
ร้านสกรีนเสื้อกลยุทธ์การเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับรูปพรรณของนิ้วเคล็ดลับการเลือกเฟ้นร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับประเภทของนิ้วมืออย่างที่ 1 วงแหวนที่กว้างและยาวจนเต็มไปถึงปล้องนิ้ว เหมาะกับบุคคลนิ้วผอมยาว

เคล็ดการเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับประเภทของนิ้วมืออันที่ 2 วงแหวนที่กว้างพร้อมทั้งยาวจะเป็นเหตุให้นิ้วดูมีเนื้อเต็มขึ้นตัดทอนความยาวของนิ้วลง

กลยุทธ์การคัดเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับสัณฐานของนิ้วมืออย่างที่ 3 พึงเลือกหัววงแหวนที่เสริมแต่งด้วยเพชรความหนักเบาไม่สูงมากนัก

เคล็ดการคัดเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับสัณฐานของนิ้วมืออย่างที่ 4 สำหรับผู้หญิงนิ้วอวบอ้วนควรจะเลือกเฟ้นวงแหวนที่มีก้านวงแหวน (บ่าวงแหวน) ที่เรียวงาม

กลยุทธ์การเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับประเภทของนิ้วมือสิ่งที่ 5 สำหรับสาวนิ้วอวบสมควรเลือกสรรอัญมณีที่ประดับประดาหัววงแหวนนั้นพึงจะมีขนาดใหญ่สักหน่อย พร้อมด้วยมีสัดส่วนในทางยาว ได้แก่ รูปไข่ รูปสี่เหลี่ยมยาว รูปหยดน้ำ

เคล็ดการเลือกเฟ้นร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับรูปร่างของนิ้วอันที่ 6 หากเลือกแหวนตามข้อแนะก็จะทำให้นิ้วพร้อมทั้งมือดูไม่ทึบสั้น เป็นเหตุให้นิ้วดูเรียวงามมากขึ้น

เคล็ดการคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับประเภทของนิ้วมือสิ่งที่ 7 ผู้หญิงที่มีนิ้วอ้วนใหญ่ สมควรเลือกคัดแหวนที่มีหน้ากว้างใหญ่สัดส่วนกลางๆ เช่นกันและออกแบบตัวเรือนเรียบๆ เตี้ยๆ

เทคนิคการเลือกคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับสัณฐานของนิ้วมือประการที่ 8 แหวนที่มีหน้ากว้างใหญ่จะทำให้นิ้วมือดูเรียวยาวสวย

เทคนิคการเลือกคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับลักษณะของนิ้วมือประการที่ 9 สำหรับอัญมณีที่เหมาะสมกับวงแหวนที่มีหน้ากว้างเป็นอัญมณีทรงรูปไข่

เคล็ดลับการเลือกเฟ้นร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับประเภทของนิ้วอย่างที่ 10 เนื่องด้วยบุคคลมือสั้นหรือนิ้วสั้นพึงจะหลีกหนีแหวนที่มีรูปทรงรูปสี่เหลี่ยม

กลยุทธ์การคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับสัณฐานของนิ้วสิ่งที่ 11 ควรจะเลือกรูปหัวใจพร้อมด้วยมีสัดส่วนใหญ่พอเหมาะ

กลยุทธ์การเลือกเฟ้นร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับสัณฐานของนิ้วมือเทคนิคที่ 12 บ่าธำมรงค์ไม่พึงเสริมก้านเล็กๆไม่ก็ทำรูปทรงหนาใหญ่เป็นอันขาด

My InBox

My Messages

FromSubjectDateStatus
First Page Previous Page
1
Next Page Last Page
Page size:
select
 0 items in 1 pages
No records to display.